De Schooldichter

De Schooldichter heeft een formule ontwikkeld waarbij poëzie wordt ingezet als middel voor taalonderwijs en leesbevordering.

Hiertoe brengen we regionale en bevlogen dichters samen om hun passie en ervaring over te brengen op schoolkinderen.

We laten basisschool kinderen kennis maken met verschillende vormen van poëzie, het uitgeven van een eigen dichtbundel en de verkoop daarvan. Dat is creatief en leerzaam en voor de school kostenneutraal. 

Gedichten krijgen weinig aandacht op scholen en de onderwijzers hebben het doorgaans gewoon druk. De Schooldichter geeft hen even een adempauze en draagt bij aan de lesstof.

de tijd wacht op mij

de tijd wacht tot ik ga

maar ik wacht tot de wereld open gaat

zodat ik kan gaan

(Sietse, 8 jaar)

Een dichtbundel die bewaard blijft, is een monument in taal, voor allemaal. Een eigen dichtbundel die de kinderen -net als de Schooldichter- trots maakt. Ouders en andere familieleden willen natuurlijk graag een exemplaar van de gepubliceerde bundel. Door de methode die de Schooldichter ontwikkeld heeft kunnen dichters zich toeleggen op het verspreiden van hun passie.

Schoolbibliotheek