top of page
De Schooldichter

Ieder kind heeft talent. Nee, niet ieder kind heeft taal talent maar de oorspronkelijkheid van kinderen verdient aanmoediging. Taal is een geweldige vorm om deze oorspronkelijkheid vast te leggen.
Alle talenten worden aangesproken, tekentalent, organisatie talent en misschien is er wel een kind die de spelling wil checken of graag bijspringt bij de hele kleintjes....

De Schooldichter heeft een formule ontwikkeld waarbij poëzie wordt ingezet als middel voor taalonderwijs en leesbevordering.

Hiertoe brengen we regionale en bevlogen dichters samen om hun passie en ervaring over te brengen op schoolkinderen.

We laten basisschool kinderen kennis maken met verschillende vormen van poëzie en het uitgeven van een eigen dichtbundel. Dat is creatief en leerzaam en voor de school kostenneutraal. 

Gedichten krijgen weinig aandacht op scholen en de onderwijzers hebben het doorgaans gewoon druk. De Schooldichter geeft hen even een adempauze en draagt bij aan de lesstof.

de tijd wacht op mij

de tijd wacht tot ik ga

maar ik wacht tot de wereld open gaat

zodat ik kan gaan

(Sietse, 8 jaar)

Een dichtbundel die bewaard blijft, is een monument in taal, voor allemaal. Een eigen dichtbundel die de kinderen -net als de Schooldichter- trots maakt. Zij hebben het immers gemaakt en geïllustreerd. Ouders en andere familieleden willen natuurlijk graag een exemplaar van de gepubliceerde bundel.

Onze methode inspireert kinderen en dichters leggen zich toe op het verspreiden van hun passie.

Schoolbibliotheek
bottom of page