top of page

Privacyverklaring

De Schooldichter, gevestigd aan het Zuideinde 47 in Abbekerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aukje Metz is de Functionaris Gegevensbescherming van De Schooldichter. Zij is te bereiken via aukje@deschooldichter.nl

De Schooldichter verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je zelf geeft.

De Schooldichter verwerkt persoonsgegevens om:

  • goederen en diensten bij je af te leveren

  • onze nieuwsbrief te verzenden

  • je zo nodig te kunnen bereiken

  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
     

De Schooldichter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De Schooldichter verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Schooldichter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar aukje@deschooldichter.nl

Tot slot wil De Schooldichter je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 oktober 2022.

bottom of page